Browsing: Здравеопазване

В клиниката по неврохирургия на високотехнологичната ,Сърце и Мозък’, Плевен за първи път бе извършено имплантиране на устройство, повлияващо хроничната…