Поляк спечели пролога в 68-ата колоездачна обиколка на България

1 юли – 2 етап – София – Пловдив

2 юли – 3 етап – Пловдив – Троян

3 юли – 4 етап – Троян – Сливен

4 юли – 5 етап – Сливен – Бургас

5 юли – 6 етап – Карнобат – Габрово