Какви измами откри ОЛАФ през 2020 г. (Доклад)Произведен в България тютюн е станал част от мащабна контрабанда. Това подчертават от Европейската служба за борба с измамите със средства от ЕС (ОЛАФ), която представи днес годишния си доклад.

Виж пълния доклад ТУК.В официалния документ се отбелязва, че при разследване на незаконен международен канал за тютюн за наргиле е било изяснено, че суровината е добита у нас. Разкритията са свързани с контрабанда на над 24 тона тютюн от този вид.

За миналата година службата е проверила осем съмнения за измами с европейски средства в нашата страна и са издадени седем препоръки за по-нататъшни действия.

От 2016 до 2020 г. у нас са били засечени 58 случая на нередности при събирането на мита. За същия срок в нашата страна са били установени 1275 случая на нередности със структурните фондове и средствата за развитие на селските райони, като 20 проверки са завършили с препоръка за по-нататъшни мерки.

За същото време България не е предприела действия по 12 случая. По четири проверки са направени стъпки и три от преписките са останали без последствия, сочи докладът.

За Европейската служба за борба с измамите (OLAF) 2020 г. беше белязана от жизненоважната ѝ работа, целяща да предпази гражданите на ЕС от фалшиво или неотговарящо на стандартите медицинско оборудване в контекста на коронавирусната пандемия. Като адаптира методите си на работа към предизвикателствата, породени от локдауна и ограниченията за пътуване, OLAF продължи своите разследвания в защита на бюджета на ЕС от сложни схеми за измама, фалшифициране, контрабанда, корупция и конфликти на интереси. Като приключи над 200 разследвания и препоръча събирането на над 293 милиона евро, OLAF продължи да гарантира, че парите на ЕС се изразходват правилно и по предназначение, т.е. в полза на всички.

Резултати от разследванията на OLAF през 2020 г.:

OLAF приключи 230 разследвания и отправи 375 препоръки към съответните национални органи и органи на ЕС
OLAF препоръча възстановяване на 293,4 милиона евро в бюджета на ЕС

OLAF започна 290 нови разследвания вследствие на направените от експертите на Службата 1098 предварителни анализа.

Тенденции в разследванията на измами:

Освен фалшифицирането на медицински изделия и лични предпазни средства в хода на пандемията от COVID-19, през 2020 г. разследващите служители на OLAF откриха редица други тенденции в измамите, както личи от годишния доклад. Сред тях са:

– конфликти на интереси и тайни споразумения между бенефициенти и изпълнители, по-специално в областта на обществените поръчки
фалшиви или завишени фактури, корупция и конфликти на интереси, засягащи финансирането в областта на селското стопанство и развитието на селските райони, често свързани с изпиране на пари
измами с финансиране за научноизследователска дейност

– контрабанда на цигари и тютюн

– измами, засягащи околната среда и биологичното разнообразие

Опити за измама за милиони евро

Както и през предходните години, една от основните тенденции, установени от OLAF през 2020 г., е манипулирането на процеса на възлагане на обществени поръчки с цел присвояване на средства от ЕС от страна на измамници. Механизмите за измама често се разпростират в няколко държави от ЕС и включват сложни схеми за изпиране на пари от незаконни печалби. В един случай, засягащ Румъния, Италия, Белгия и Испания, OLAF препоръча събирането на 25 милиона евро. Вместо да бъдат използвани за пътната инфраструктура, парите са били изпрани чрез взаимосвързани дружества и плащания за фиктивни услуги, а първото място при подбора е било спечелено чрез установена от OLAF подозрителна връзка в националните органи. В годишния доклад са дадени и други примери, които включват измами с финансирането за научноизследователска дейност, селското стопанство, развитието на селските райони и социалните фондове. В някои от случаите OLAF разкри как въз основа на подправени документи са били искани средства от ЕС, като много от тези случаи са свързани и с изпиране на пари.

Защита на здравето и безопасността и опазване на околната среда

Фалшификаторите съзряха големи възможности за бизнес, след като пандемията от COVID-19 доведе до внезапно и драстично нарастване на търсенето на лични предпазни средства. OLAF е по следите им от март 2020 г. и до момента е установила над 1000 подозрителни оператори и е помогнала за конфискуването на милиони неотговарящи на стандартите или фалшифицирани изделия, свързани с пандемията — по-конкретно маски за лице, но също и дезинфектанти за ръце и комплекти за тестване. Все така с оглед на защитата на здравето и безопасността операциите на OLAF с нейните партньори предотвратиха до потребителите в ЕС да достигнат фалшифицирани храни и напитки — една от тези операции приключи с конфискуването на близо 1,3 милиона литра фалшифицирани вина и алкохолни напитки. Вниманието на OLAF беше съсредоточено и върху околната среда, тъй като все по-често измамниците и контрабандистите развиват своята дейност в тази сфера. OLAF взе участие в конфискации на незаконни пестициди, както и в предотвратяването на вноса в ЕС на няколко тона незаконни хладилни газове (флуоровъглеводороди). Ако не беше блокиран, товарът от 14 тона флуоровъглеводороди, конфискуван благодарение на OLAF през 2020 г., щеше да има същото отражение върху околната среда като 38 двупосочни полета от Амстердам до Сидни.

Цигари и тютюн от държави от ЕС и извън него

Тютюневите изделия съставляват голяма част от контрабандните или фалшифицираните стоки, с които OLAF води борба всяка година. През 2020 г. OLAF и нейните партньори иззеха общо почти 370 милиона цигари, предназначени за незаконна продажба в ЕС и с произход извън неговите граници. В същото време OLAF е изключително активна и в борбата с фалшификаторите, които се занимават с незаконно производство на цигари в рамките на ЕС. Вследствие на операция, продължила три години, в която участваха 10 държави, бяха конфискувани 95 милиона незаконни цигари и 300 тона тютюн, бяха извършени над 200 ареста и бяха предотвратени финансова вреда оценена на 80 милиона евро. OLAF участва и в три големи операции, свързани с тютюн за наргиле.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.