КНСБ с искания към фирмите, които кандидатстват за обществени поръчки

Фирмите, които кандидатстват за обществени поръчки или обществено финансиране, да имат сключен колективен трудов договор с работниците си, а тези, които нарушават правото на преговори и сдружаване, да бъдат отстранявани от участие. 

За това настоява КНСБ във връзка с дебатите по проектодирективата за адекватни минимални работни заплати. Срокът за предложения изтича на 11 май.

Националният секретар на синдиката Величка Микова обясни:

„Икономическите оператори, които кандидатстват за обществени поръчки, трябва да съобразяват своите оферти със законоустановените минимални работни заплати в страните членки, договорените с колективни трудови договори минимални работни заплати, но тези икономически оператори трябва да признават правото на синдикално сдружаване, правото на работниците и служителите да се организират и да участват чрез синдикалните организации в колективните трудови преговори за установяване на минимални трудови възнаграждения“.