"Топлофикация Перник" изгражда инсталация за по-екологично шламохранилище„Топлофикация Перник“ започва изграждане на инсталация за омокряне на сухите участаци на шламохранилище „7 септември“. Работата стартира през първата седмица на май, ако метереологичните обстоятелства позволяват. Съоръжението ще използва съществуващи води и е временна мярка до приключване на документалните процедури и започване на дейностите по рекултивацията. Целта на тази стъпка е предотвратяване на запрашаване при ветровито време.

За рекултивацията на шламохранилището „7 септември“ е изготвен проект, който да се осъществи в девет етапа. Стартира се с рекултивация на площите в най–северната част и завършва с рекултивация на дигите. От началото на март проектът се съгласува с отговорните институции. От РИОСВ София е изискано преминаване на процедура за преценка или оценка на въздействието върху околната среда преди издаване на разрешителното за строеж.
Затварянето на старото шламохранилище и пристъването към изграждане на ново се забави с години заради обжалване от неправителствена организация.„Под натиска на времето, защото процедурата много се забави с обжалването, работим по няколко проекта – процедурата по рекултивация на старото шламохранилище, започнахме новото и сме си поставили амбициозни цели за намаляване на въглеродните емисии чрез микс от суровини. На финала сме на монтирането и изграждането на спомагателните съоръжения на газовите когенерации. Това е проект с високи разходи и е стартиран през миналата година. След монтиране на когенераторите те ще осигурят около 20% по–чиста енергия за перничани“, каза изпълнителният директор на топлофикацията Ясен Кацаров.

Той призовава жителите на Перник и институциите да не се подават на внушения. „Ние сме тук 24 часа. Не сме отказали отговори на зададени въпроси. Изпълняваме си обещанията въпреки сложната за нас ситуация. Правим го с отговорност за града, защото топлофикация е важна за всеки един от нас. Перник не е проектиран да издържи на отопление на ток затова и нашата задача е толкова важна. Имаме дежурни телефони, гражданите и институциите могат да ни пишат и на мейла – много начини да получат достоверна информация от нас, а не от предположения“, посочи Кацаров.