Близо 25 000 лева ще струва почистването на река Поповска в община Болярово

Близо 25 000 лева ще бъдат използвани за почистването на река Поповска в крайграничната община Болярово. В началото на годината придошлата река заля къщи и приземни етажи в ниските части на село Попово.

Почистването се налага, тъй като периодично, вследствие на интензивни валежи реката излиза от коритото и наводнява десетки къщи и дворове.

Последното наводнение е от януари тази година, когато под вода останаха приземните етажи на 13 къщи, трима души бяха евакуирани.

Средствата за почистването са от възстановените отчисления от РИОСВ-Стара Загора по Закона за управление на отпадъците.

Общинските съветници взеха решение да бъдат заложени и близо 18 000 лева за почистване на река Поповска в землището на село Воден.