Малолетните и непълнолетни престъпници в Добричко най-често крадат с взлом208 малолетни и непълнолетни лица са водени на отчет в детските педагогически стаи в област Добрич за извършени от тях противообществени прояви и престъпления през м.г., което е с 1.9% по-малко в сравнение с 2019 г. От тях момчетата са 176, а момичетата – 32 – съобщават от отдел „Статистически изследвания“ – Добрич към Териториално статистическо бюро – Североизток. Сред водените на отчет учащите са 63.5%. В криминогенна среда живеят 93 малолетни и непълнолетни, или 44.7%.

Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица през 2020 г. в област Добрич е 1188 на 100 000. души от средногодишното населението на възраст 8 – 17 години в областта.В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през Детските педагогически стаи за прояви на насилие и агресия – 25 малолетни и непълнолетни (20.5%), повреждане на обществена или частна собственост – 19 лица (15.6%), тормоз – 15 малолетни и непълнолетни (12.3%), непристойно и хулиганско поведение на обществено място – 11 лица (9.0%), бягство от дома , от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип – 10 лица, или 8.2%.

През 2020 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, преминали през Детските педагогически стаи за извършени престъпления, е 98. Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 – 17 години. Извършители на кражби са 51 лица, или 52.0% от всички малолетни и непълнолетни. Най-висок е делът на извършителите на взломни кражби – 17.6% (9 лица). 12 лица (12.2%) са регистрирани за унищожаване и повреждане на имущество.

През 2020 г. пострадали от престъпления в област Добрич са 16 деца, от които 15 са момичета. Най-голям е броят и относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от блудство – 5 лица, и на пострадалите от детска порнография – 3 лица.

Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са образували 108 възпитателни дела. От тях 74 са образувани по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела през годината е 103, като в срок до един месец са решени 70 дела, или 68.0%.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.