МФ: Намаляване на фискалния резерв до 7,9 млрд. лева към края на март

Фискалният резерв спадна до 7 милиарда и 900 милиона лева към края на март, сочат данните на Министерството на финансите.

За април от ведомството обаче очакват 115 млн. лева излишък в държавния бюджет, въпреки че март завършва с минус в хазната от повече от 600 млн. лева.

Фискалният резерв продължава да намалява, като към февруари беше 8,8 млрд. лева, а към края на март е с 900 милиона лева по-нисък, става ясно от данните на финансовото министерство. 

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към март 2021 г. е отрицателно в размер на 619,4 млн. лв.

Приходите в държавната хазна са по-високи през първото тримесечие на годината спрямо същия период година по-рано, въпреки че тогава през 2020 г. пандемията от Covid-19 тепърва започваше. Разходите към края на март са значително по-високи спрямо миналогодишните, но това се дължи основно на мерките за овладяване на последиците от противоепидемичните ограничения и в отговор на необходимостите на здравната система.

Над 11,3 млрд. лева са постъпленията в държавната хазна към края на март, което е с 340 млн. лева повече спрямо първото тримесечие на 2020 година. В същото време разходите за периода от януари до март надхвърлят 11,9 млрд. лв. спрямо 9,5 млрд. лв. година по-рано.

Министерството на финансовите очаква по-добра картина през април с оглед на изместването на сроковете за плащане на корпоративния данък. На база на предварителни данни и оценки се очаква положително бюджетно салдо по консолидираната фискална програма за първите четири месеца на годината в размер на 115,4 млн. лева.

В същото време социалните и здравноосигурителните плащания от хазната растат. Само добавките от 50 лева към пенсиите струват 420 милиона лева от началото на годината до април.