Мобилността на предприятието не е просто тенденция

COVID-19 оказа огромно въздействие върху модела на работа и бизнес операциите. Технологичните експерти от известно време систематично възхваляват Enterprise Mobility (EM) и неговите предимства, но много бизнеси продължават да работят без него.

До момента, в който пандемията насочи целия свят към отдалечена работа и предприятията бяха изправени пред две възможности: да останат такива, каквито бяха, или да предприемат стъпките, които ще им предложат изход. Тези, които вече използваха облачни и EM решения, успяха бързо да преминат към новия работещ модел; останалите се втурнаха отчаяно да запълнят празнината.

 

Инвестиране в инфраструктура

В допълнение към промените в процесите, EM изисква инвестиции и подкрепа от ИТ. За да започнат, предприятията трябва първо да разапишат съществуващите ресурси, да планират къде ще бъдат добавени нови устройства и да разработят изчерпателен план за внедряване.

 

Използване на правилните приложения

Според проучвания 82% от служителите използват мобилните си устройства, за да проверяват корпоративната си електронна поща или да изпълняват задачите си, като се има предвид, че имат достъп до корпоративни приложения. В същото време 84% от служителите твърдят, че възможността за достъп до бизнес данни чрез всяко устройство е повишила производителността им. Но нищо от това не може да се случи без мобилни приложения.

Доказано е, че над 40% от бизнеса зависи от приложенията по отношение на производителността на служителите, а допълнителни 40% зависят от бизнес приложения в по-голяма или по-малка степен. Ясно е, че EM не може да отговори на изискванията без подходящия набор от корпоративни приложения. Инвестирането в разработването на приложения, които отговарят на изискванията за потребителски опит, е от решаващо значение. За разлика от непълните приложения, които имат отрицателно въздействие върху производителността, добре проектираните приложения допринасят за производителността на служителите, спестявайки време и пари.

 

Ролята на доставчика

Наличието на подкрепа от правилния доставчик на EMМ (Enterprise Mobility Management) е съществен фактор за рационализиране на мобилността и управлението на устройствата и осигуряване на вашите бизнес данни и устройства. С подкрепата на правилната EM платформа ще можете да се възползвате напълно от вашите мобилни инициативи и да гарантирате успеха на EM като цяло. Има много варианти и продукти, които да осигуряват добре функциониращ работен процес, но един от най-добрите примери на българския пазар за бизнес мобилни решения са Soft1 SFA и Soft1 360.