Мария Ракаджийска: ОББ дава нови възможности на бизнеса за онлайн банкиранеПредоставяме на клиентите си надеждни, модерни и сигурни онлайн услуги, казва ръководителят отдел „Бизнес анализи и продажбени процеси“– Каква е причината да създадете платформата ОББ Дигитален портал, г-жо Ракаджийска?

– Тази платформа е резултат от амбицията на ОББ да дигитализира банковите си услуги, насочени към бизнес клиенти. Наша основна цел е непрекъснато да увеличаваме броя на услугите и продуктите през онлайн каналите на банката, гарантирайки сигурността на подадената информация, съгласно всички регулаторни изисквания. ОББ Дигитален портал притежава интуитивен и лесен дизайн, чрез който към банката могат да се получават и изпращат различни документи и съпътстващи договори, подписани с КЕП.

– Нямаше ли и досега възможност бизнесът да ползва онлайн услугите ви?

– Разбира се, имаше. По отношение на разплащанията процесите са отдавна дигитализирани за нашите бизнес клиенти. В края на миналата година стартирахме и ОББ Портал Търговско финансиране, чрез който оптимизираме процеси, познати като времеемки и свързани с физически обмен на документи. С ОББ Дигитален портал надграждаме и даваме възможност на клиентите да заявяват и получават редица некредитни услуги и продукти, които най-често използват в ежедневното банкиране, и то без допълнителни усилия и разходи.

– Какви са предимствата на новата платформа?

– Основните предимства на платформата са удобство, бързина и независимост от работното време на физическите офиси. Клиентите ни могат да заявяват широка гама продукти и услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) при високо ниво на сигурност.

– Кои онлайн услуги най-често използват бизнес клиентите на банката?

– В ОББ Дигитален портал сме интегрирали некредитни продукти и услуги като заявяване на нови разплащателни сметки и депозити, кредитни и дебитни карти, бизнес пакети, ПОС терминали, инкасо, банкови референции и много др. Само седмици след старта на платформата имаме стотици заявки за гореспоменатите услуги. Имаме над 220 подадени клиентски нареждания по отношение на ОББ Портал Търговско финансиране. Най-често подаваните инструкции са свързани с издаване на банкови гаранции и акредитиви. Радваме са на положителна обратна връзка и засилен интерес към достъпните през порталите ни функционалности, защото те спестяват време.

– Наблюдавате ли увеличен интерес към дигиталните услуги по време на пандемията?

– Процесите по дигитализация в банковия сектор съществуват от години, но пандемията ги ускори драстично. Това, което влизаше в бизнес плановете ни за година напред, се случи в рамките на месеци. Тази скорост в дигитализацията продължава в една изключително конкурентна среда. Клиентът днес очаква всичко да се случва по-бързо, по-удобно, по-сигурно и с по-малка сложност. Внедряването на нови функционалности в сравнително кратък времеви период постави пред ОББ редица технически и регулаторни предизвикателства.

Щастливи сме да споделим, че се справихме успешно и предоставяме на клиентите си надеждни, модерни и сигурни онлайн услуги. През изминалата година предложихме редица нови удобства и възможности и за физическите лица. Чрез приложението за мобилно банкиране всеки може да стане клиент на банката и да получи кредит буквално за минути. Клиентите ни могат да закупят и електронна винетка само с няколко клика. Наблюденията ни са, че през 2020 г. използването на дигиталните банкови канали на ОББ се увеличи с над 20%.

– Понижават ли се таксите при онлайн банкирането за разлика от тези на гише?

– Дигитализацията на пазара е тясно обвързана с диференциация на цените на предоставяните услуги в клон на банката и онлайн. Важно е да изясним, че използването на ОББ Дигитален портал и ОББ Портал Търговско финансиране е напълно безплатно за нашите бизнес клиенти. Единственото условие за ползване на платформите е наличие на активно онлайн банкиране.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.