Диверсификация: Какво представлява и защо ни е нужна? (ЧАСТ 1)

Голяма част от хората са чували термина диверсификация като са срещали това понятие в новините , пресата и на други места в ежедневието си.

Въпреки това едва ли са много тези, които знаят точно какво е диверсификация и как да я използват.

 

В началото ще дадем една дефиниция на термина диверсификация във финансите:

Диверсификация e инвестиционна стратегия, която има за цел да намали риска, докато максимизира възвръщаемостта като използва разпределяне на капитала в различни активи по начин, който не позволява прекалено голяма експозиция в един единствен актив.

Най-лесният начин за разбиране на това какво е диверсификация е поговорката “Не слагайте всички яйца в една кошница”. Обосновката на тази стратегия е, че портфейл, който е изграден от различни видове активи ще даде средно по-висока възвръщаемост в дългосрочен план като същевременно ще намали риска от притежанието на само един актив.

Всички професионални (и не само) инвеститори са съгласни, че въпреки не може да гарантира избягването на загубите, диверсификацията е най-важния компонент за постигане на дългосрочни финансови цели като същевременно се минимизира риска.

 

Когато пазарите нарастват и цените на инвестициите се покачват изглежда почти невъзможно да не успеете да капитализирате печалбите от инвестицията си.

Но, тъй като никога не можете да бъдете сигурни накъде ще се насочат пазарите, не трябва да пропускате да направите диверсификация на риска, за да подготвите Вашия инвестиционен портфейл за всякакви пазарни условия.

Всяка инвестиционна стратегия трябва да включва план за действие при негативно развитие на обстоятелствата. По този начин инвестиционният портфейл ще бъде подготвен за пазарни корекции и дори мечи пазари и загубите ще могат да бъдат смекчени.

Основната цел на всяка диверсификация на портфолио е да ограничи ефектът на волатилността върху него.

Например ако притежавате само един актив и цената му се понижава, то на практика целия Ви портфейл поевтинява и Вие губите пари. В същото време ако притежавате няколко различни активи, то поскъпването на едни от тях може да неутрализира понижаването на цената на други.

Така, ако трябва да обобщим отговора на въпроса защо имате нужда от диверсификация на портфейл можем да изброим поне 3 ключови причини:

  • Минимизиране на риска на Вашия инвестиционен портфейл.
  • Увеличаване на експозицията си в различни класове активи.
  • Максимизиране на възвръщаемостта на портфолиото си.

 

Както стана ясно досега положителни страни на една диверсификация на риска са доста, но както всяко друго нещо този подход има и своите недостатъци.

Колкото повече активи притежава Вашето портфолио, толкова по-трудно ще се управлява, толкова по-скъпо ще Ви струва и повече време ще Ви отнема. Повечето активи изискват повече капитал, повече време и ще Ви се наложи да платите повече такси и комисионни.

Ограниченията във времето и бюджета могат да затруднят индивидуалните инвеститори да създадат адекватно диверсифициран портфейл. Това предизвикателство е ключова причина взаимните фондове да са толкова популярни сред по-малките инвеститори.

 

На практика никой не знае какво точно ще се случи на финансовите пазари и накъде ще насочи инвестицията му. Именно поради тази причина, почти всички, от фонд мениджъри и големи инвеститори до индивидуални инвеститори и трейдъри практикуват различни видове за диверсификация на портфейлите си.

Двата основни вида диверсификация на портфейл са:

  • Диверсификация в един клас активи
  • Диверсификация в различни класове активи.

 

За да може да една стратегия за диверсификация на портфейл да бъде напълно завършена, трябва да включва инвестиции в различни класове активи. Това означава, че портфолио от различни индивидуални акции, например, не е напълно диверсифицирано, дори то да включва компании от различни сектори и с големи, средни и малки пазарни капитализации.

За да бъде диверсифициран даден портфейл в него трябва да има повече от един клас активи. Някои експерти дори смятат, че, за да бъде пълна една диверсификация на портфейл, той трябва да съдържа четирите основни вида активи: местни акции, чуждестранни акции, облигации и депозити.

Все пак това правило може да бъде дискутирано при някои обстоятелства. Например в България имаме една изключително ниско ликвидна Българска фондова борса, която не изглежда много привлекателна за инвестиции. Поне докато не бъдат направени някои промени.

Освен това, понастоящем лихвите по банковите депозити в глобален мащаб са изключително ниски и те почти винаги водят до загуба на пари, когато ги коригираме спрямо инфлацията и добавим таксите на банките и дължимите данъци.

Но нека се запознаем по отблизо със споменатите по-горе активи.

1. Местни акции

По принцип това потенциално би била най-голямата част от Вашия портфейл. Но вече споменахме за ниската ликвидност на БФБ, а трябва да добавим и малкия избор от публично търгувани компании в България.

Така, за голямо съжаление, Българската фондова борса не винаги предлага достатъчно добри възможности за сериозна възвръщаемост и диверсификация на портфейл.

За съжаление основният бенчмарк на БФБ Sofix бе сред най-слабо представящите се индекси в света през 2019 година, но все пак това може да е предпоставка, че български акции са подценени към момента.

Ползите от диверсификация на портфейл от активи ще има само ако различните активи в портфейла не са силно свързани (корелирани) по между си. Цените на различните активи трябва реагират по различен начин на пазарните влияния.

По-този начин увеличавате вероятността поне някои от активите да поскъпват в даден момент. Освен това притежаването на повече активи увеличава и шансовете да направите т.нар “удар на живота си” – цената на някой от активите Ви да се изстреля в космоса.

2. Международни акции

От гледна точка на българския инвеститор международните акции могат да предложат по-висока възвръщаемост и повече възможности за диверсификация, поради по-богатия избор на компании. Американските акции например генерират най-висока доходност в исторически план.

Все пак диверсификацията на географски принцип също е от значение, затова е добре да погледнете и към европейските акции, които се славят с високи дивиденти, както и към развиващите се пазари.

Облигации

Докато акциите се стремят да донесат по-висока доходност на Вашия портфейл, облигациите и ценните книжа с фиксирана доходност целят да осигурят стабилност. Тези активи са склонни да се справят добре, когато пазарите се насочат надолу.

Облигациите представляват заеми за компания, правителство или друго юридическо лице, а възвръщаемостта им е лихвата, която получателите на заема трябва да изплатят на инвеститора.

Облигациите на развитите пазари се считат за най-безопасни, но те носят и по-ниска (дори отрицателна) доходност. От друга страна са високодоходни и нискокачествени облигации известни като “junk” (боклук). Между тях стоят различни корпоративни, общински и държавни облигации.

3. Депозити

На практика това е дялът от Вашето портфолио, който представлява пари в брой. Депозитите предлагат ниски рискове, но и много ниска доходност. В много случай възвръщаемостта ще е отрицателна.

При сегашните икономически условия в глобален план банковите депозити водят до загуба на пари, тъй като лихвите по депозитите са изключително ниски (дори нулеви или негативни), а инфлацията доста по-висока от тях. Не трябва да забравяме и банковите такси и данъците, които трябва да платим.

4. Тръст за инвестиции в недвижими имоти (REIT)

Инвестициите в недвижими имоти се представят сравнително добре по време на периоди на висока инфлация. Освен това не е задължително да следват движението на акции или облигации, което ги прави добра възможност за диверсификация на портфолио.

Тръстовете за инвестиции в недвижими имоти (REITs), по-известни в България като Акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), които са търгуват като акции може да се доста добра възможност да придобиете експозиция в този сектор.

(следва продължение) 

Източник: https://fxtrading.bg/