След 16% поскъпване на газа през април, цената през май с още 8 на сто нагореУ нас струвал 12% по-малко отколкото котировките на европейските газови пазари, казва шефът на „Булгаргаз“ Николай Павлов

Шест дни след решението на КЕВР за поскъпване на газа със задна дата от 1 април с 16%, днес в КЕВР на открито заседание бе обсъждано увеличение на цената за май с 8%.„Булгаргаз“ внесе заявление в енергийния регулатор за увеличения през май до 35,74 лв. за мегаватчас. Да припомним – на 21 април КЕВР се произнесе със задна дата природният газ от първия ден на месеца да струва 33,19 лв. за мегаватчас (без акциз и ДДС).

Каква ще е крайната цена ще стане ясно на 1 май, когато „Булгаргаз“ внесе заявления с последните данни за цените на газовите хъбове в Европа. Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Николай Павлов уточни, че данните в предложената от дружеството цена са към 9 април, така че цената е прогнозна. Той припомни, че цените у нас следват тези на петролните продукти (30% дял в цената – б.р.), както и на европейските газови пазари (70 на сто дял). А борсовите цени на газа продължават да се покачват, като причината е студеното време през последните два месеца, съчетано със започналия период на нагнетяване на природен газ в подземните хранилища.

Въпреки трендът нагоре в цената на природния газ, шефът на „Булгаргаз“ обяви, че от 1 юли 2020 г. до 30 април 2021 г. средната продажна цена на дружеството е по-ниска с над 12% от прогнозната цена за този период, определена от КЕВР, и  по която бе определена цената на парното от 1 юли миналата година.

Павлов заяви, че през зимния сезон, когато потреблението в страната е няколко пъти по-високо спрямо летния сезон, компанията е предлагала цени на газа значително по-ниски в сравнение с тези на европейските газови пазари и в региона. Пресметнато в пари това правело 98 млн. лв., от които са се възползвали всички потребители на природен газ – бизнеса и битовите потребители, а процентът е малко над 12.

„Тенденцията „Булгаргаз“ да предлага по-ниска цена в сравнение с цените на европейските газови пазари ще продължи и през май и през следващите месеци, като по наши предварителни калкулации, цената ще бъде с около 10-11% по-ниска“, каза още той.

Предложената цена включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи,  дейността „обществена доставка, както и компонента, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации, уточняват от КЕВР.

При утвърждаването на цената на природния газ регулагорът отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора за доставка между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“, условията по договора за доставка с азербайджанската компания и споразуменията към него, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. Правомощията на комисията са единствено да установи дали заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договорите за доставка с дружествата, уточняват от регулатора.

Решение за цената на природния газ за май ще бъде прието на закрито заседание на КЕВР на 1 май от 14,30 часа.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.