КС обяви даренията без лимит за партиите за противоконституционни

Конституционният съд обяви за противоконституционни законовите разпоредби, които даваха възможност на партиите да получават дарения без лимит от физически и юридически лица.

Промяната беше въведена през преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета за 2019 година, а съдът беше сезиран от президента Румен Радев.

Промените бяха направени в рамките на спор в 44-тото Народно събрание около партийните субсидии. Депутатите първо приеха цената на един глас да стане един лев, а след това въведоха и безлимитното даряване. Впоследствие цената на глас стана 8 лева, но текстът за дарения без ограничение остана.

От решението на Конституционния съд, което е взето единодушно, става ясно, че проблемът е в липсата на таван за даренията и във възможността пари да бъдат дарявани и от фирми с държавно участие.

„Системата на финансиране трябва да гарантира, че всички партии са в състояние да се съревновават при равни възможности, което осигурява политическия плурализъм и създава гаранция за ефективното функциониране на демократичните институции“, смятат конституционните съдии.

Те са категорични, че субсидията е задължение на държавата, а не просто възможност, а определянето на конкретния размер на публичното финансиране е изцяло в компетентността на Народното събрание.

Предстои да видим дали депутатите от 45-ото Народно събрание ще предприемат конкретни действия в отговор на решението на КС.

ИТН внесе предложение за намаляване на партийната субсидия на един лев на глас, но текстът не събра подкрепа в правната комисия и не стигна до пленарната зала.