“Аурубис” взе световен сертификатДружеството в България покри 32 критерия и е четвъртото металургично производство в целия свят, което получава стандарта“Аурубис България” е получила световния сертификат The Copper Mark, съобщиха от компанията.

Дружеството е първото от мултинационалната група за производство на метали “Аурубис”, която успешно е приключила сертифицирането. Стандартът удостоверява, че компанията отговаря на международните изисквания за устойчиво развитие в медодобивната индустрия.

Сертифицирането е продължило 12 месеца, като изисква да бъдат покрити 32  международно признати критерия за устойчиво развитие, всеки от които се оценява независимо един от друг. Сред критериите са съответствие с изискванията за опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, права на човека, отношения с общностите, корпоративно управление.

“The Copper Mark е в съответствие със стратегията ни за устойчиво развитие. Горди сме, че заводът в България успешно премина през целия процес на одит. Нашата цел е всички металургични производства в групата “Аурубис” да получат The Copper Mark. Предстои одит на заводите ни в Хамбург и Люнен в Германия”, заяви Роланд Харингс – главен изпълнителен директор на групата “Аурубис”.

“За нас сертифицирането означава видима отговорност на много нива. The Copper Mark потвърждава силните ни страни и ни помага в процеса на непрекъснато подобрение на дейностите. Това е изцяло в съответствие с разбирането ни за устойчиво развитие. Бихме искали да служим за пример и да насърчим другите компании от медодобивната индустрия да се присъединят към The Copper Mark”, коментира Тим Курт, изпълнителен директор на “Аурубис Българи”.

“Поздравяваме “Аурубис България” за тяхната ангажираност и получаването на стандарта. Ще продължим сътрудничеството си с групата “Аурубис” за сертифициране и на другите металургични производства”, каза Мишел Брулхарт, изпълнителен директор на The Copper Mark.

Стандартът е нов за устойчивост в медодобивната индустрия, въведен на 30 март 2020 г. Минни компании и металургични производства могат да участват доброволно в процеса по външно оценяване. Досега са сертифицирани 17 компании, като “Аурубис България” е четвъртото металургично производство в целия свят, което получава стандарта. В рамките на The Copper Mark е разработен и стандарт за дю дилиджънс за отговорни доставки на мед, никел, цинк и олово в съответствие с изискванията на Лондонската метална борса, които ще влязат в сила през 2022 г.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.