Празнуваме Лазаровден

Днес е Лазаровден. По този повод във всички православни храмове се отслужва Света литургия.

По традиция днес се изпълнява обичаят Лазаруване. Млади жени, наречени лазарки, облечени в народни носии берат цветя, с които плетат венци за утрешния празник Цветница. Момите обикалят и къщите, пеят обредни лазарски песни, благословят стопаните за здраве, щастие и берекет, а те ги даряват с яйца, пари и плодове.

 Лазаровден и Цветница са сред най-очакваните и обичани пролетни празници в Ямболско. В региона изминалата седмица се е наричала Лазарова, тъй като през нея девойките се подготвяли за лазаруването.

В много от селата традицията се е запазила до 60-те години на миналия век. народната певица Донка Бумбалова, която е родом от село Каравелово, си спомня:

„Събирахме се в училище. Всички носехме цветя, правехме си венчета и песни пеехме и играехме. Ходехме от къща на къща да пеем и която ни води, целува ръката на стопанката и й дават паричка.“

В региона обичаят Лазаруване е познат и като Буенек и Ромбана, а в групите са взимали участие по 20- 30 девойки на възраст от 14 до 18 години.