Изграждат нова сцена на Летния театър във Велико Търново

Започна изграждането на новата сцена на летния театър във Велико Търново

Изгражда се метална конструкция, с което ще бъде осигурено защитно покритие на сцената на летния театър. За ремонтите и покривът Община Велико Търново осигури около 120 000 лв., част от които бяха събрани на традиционния бал на кмета на старата столица в две поредни години.

Летният театър беше възстановен през 2013 г. със средства от общинския бюджет и с помощта на дарители, след като 30 г. тънеше в разруха. С изграждането на покрита сцена ще може да се организират повече представления на открито, с което ще се обогати културният календар на Велико Търново.