С над 376 хиляди лв. Горна Оряховица ще създава еко отношение към боклукаПроектът “Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“ бе представен в Деня на Земята. Проектът е по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците“ и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.

Идеята е да се формира у гражданите екологично отношение към отпадъците, а не просто „изхвърляне“ в най-близкия съд. Проектът предвижда дейности, насочени към предотвратяване на образуването на отпадъци, повторната им употреба и рециклирането, уточниха от екипа.„Умишлено избрахме Деня на Земята, за да представим проекта. Целта на всички хора, на ръководствата на общините и на държавите е насочена към опазване на Земята, тъй като ние ползваме нейните блага и трябва да я оставим чиста за следващите поколения“, каза заместник-кметът Николай Георгиев.

Основната цел на проекта е превенция и намаляване на количеството на отпадъците, които се генерират, подчерта Николай Георгиев. 

Предвижда се провеждане на информационни кампании с граждани и бизнеса за разясняване на вредата от пластмасовите отпадъци за еднократна употреба, които оказват влияние върху околната среда, както и разнообразните възможности те да се избегнат с промяна в поведението на гражданите. Като част от проекта ще бъдат закупени и раздавани брандирани бутилки за минерална вода за многократна употреба на участниците в традиционната лекоатлетическа щафетна обиколка на града. В рамките на демонстрационния проект ще се разработи план за поетапна подмяна на съдове, чаши и прибори и др. за еднократна употреба в общинските звена.

Дейностите са насочени и към бизнеса, работещ на територията на общината и по-конкретно към хотели и други места за настаняване, кафенета, заведения за бързо хранене и ресторанти, бензиностанции, фризьорски салони, магазини и други подобни обекти, в резултат на чиято дейност се генерират отпадъци от пластмасови продукти за еднократна употреба. Целта е да се привлече вниманието на този бизнес към необходимостта и ползите от предотвратяване образуването на отпадъци от пластмасови продукти за еднократна употреба.

Чрез всичко това ще бъде демонстрирана добра практика, която без да нарушава удобството на хората, води до намаляване образуването на пластмасовите отпадъци.

Друга много важна дейност от проекта ще бъде закупването и поставянето на четири контейнера за отпадъци от текстилни облекла. Такива контейнери ще има в парк „Детски кът“, парк „Николай Панайотов“, на Общинския пазар и в кв. „Гарата“ в близост до ДГ „Божур“. Избраните локации се посещават често от много горнооряховчани и ще бъдат удобни за гражданите.

Предстои да се проведе и информационна кампания  на какви изисквания трябва да отговарят дрехите, които ще се събират в контейнерите. Те трябва да са здрави, почистени и с добър външен вид.

Предстоят също и много кампании за насърчаване на разделното събиране на отпадъци и предаването им за последващо рециклиране. Предвиждат се акции за събиране на отпадъчна хартия в училищата на територията на общината. По време на кампаниите ще бъдат раздавани информационни материали на децата, учителите и родителите за ползите от рециклирането, както и от повторната употреба на отпадъците с лесни методи за приложението им в ежедневието.

Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен. Предстои подписване на споразумение със специализирана фирма за събиране на отпадъците от контейнерите и извозването им до центрове за подготовка за повторна употреба.

Стойността на проекта е 376 495 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 23 месеца.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.