Проект цели намаляване на отпадъците при населението и бизнеса в Горна Оряховица

Община Горна Оряховица започва работа по проект за намаляване на отпадъците при населението и бизнеса.

Проектът беше представен в Деня на земята, а целта е максимално намаление особено на пластмасовите отпадъци от домакинствата и бизнеса в Горна Оряховица.

Предвижда се поетапна подмяна на съдове, чаши и прибори за еднократна употреба в общинските звена, както и кампания с хотелиерския и ресторантьорския бизнес за намаляване използването на пластмасови опаковки за храна и напитки. 

На пет места ще бъдат поставени контейнери за текстилни отпадъци. Предвиждат се акции за събиране на отпадъчна хартия в училищата в община Горна Оряховица. 

Проектът е двугодишен и се финансира с близо 400 000 лева от Оперативната програма „Околна среда“.