Община В. Търново: 520 хил. лв. за капиталови разходи да се ползват за текущи ремонти

Община Велико Търново иска от министъра на финансите да трансформира над 520 хиляди лева, отпуснати като целева субсидия за капиталови разходи, в целеви трансфер за неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради.

Искането за преобразуване на разходите е, за да се осигури спешно финансиране от над 246 хиляди лева за ремонти на 9 детски градини във Велико Търново и на още три в селата Шемшево, Церова кория и Ресен.

За ремонт на най-голямото училище в региона – „Емилиян Станев“, от трансформираната субсидия се планират над 22 хиляди лева. 

150 хиляди лева ще отидат за ремонти на 14 улици във Велико Търново, а с близо 104 хиляди лева се планира ремонт на пътя от жп гарата до Великотърновския университет и на три участъка от общинската пътна мрежа.