Американска агенция дава 1 млн. долара за план за “Топлофикация – София”Близо 1 милион долара за изготвяне на пътна карта за развитие на “Топлофикация – София” ще даде Американската агенция за търговия и развитие (USTDA).Столичният общински съвет одобри днес подписването на споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ за извършване на проучване, което да включва разработване на пътна карта за надграждане на “Топлофикация – София” с конкретни препоръки за модернизация, финансово състояние, правна и управленска структура на общинското дружество.

Американската агенция е избрала и консултантската фирма, която ще изготви анализа – “Блек и Вийч Мениджмънт Консултинг”, и ще получи 921 554 долара.

Aнaлизът трябвa дa бъдe изгoтвeн дo 1 г. и дa дaдe вaриaнти зa цялocтнo прeуcтрoйcтвo нa eкcплoaтaциятa, пoдoбряване на тoплoпрeнocнaтa мрeжa, нaмaлявaнe нa eнeргийнитe зaгуби и мoдeрнизирaнe на cиcтeмaтa зa oбcлужвaнe нa клиeнти.

“Това е изключително добра възможност за стабилизиране на общинското дружество и финансовите му резултати, за подобряване на топлопреносната мрежа и предоставяните услуги на над 1 милион клиенти, без да се отрази финансово на потребителите и общинския бюджет”, заяви столичният кмет Йорданка Фандъкова.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.