С бюджет от над 422 млн. лв. стартира приемът на проекти за инвестиции в земеделските стопанства