ВАС обяви за нищожни изискванията на НЗОК при лечение на хепатит С

Върховният административен съд обяви за нищожни изискванията на Националната здравно – осигурителна  каса при лечение на хроничен вирусен С хепатит при болни над 18-годишна възраст в извънболничната помощ, утвърдени на 15 август 2020 г. 

Причината е, че не са били обнародвани в „Държавен вестник“, което ги прави нищожни, съобщават от съда.

Делото е по жалба на Сдружението с нестопанска цел „Хепактив“, а решението не е окончалено и може да бъде обжалвано пред петчленен състав на Върховния административен съд.