Община В. Търново поиска 30 дка държавно пасище, за да строи детска градина

Община Велико Търново поиска безвъзмездно да придобие 30 декара държавно пасище. Върху терена се планира да бъде построена детска градина.

За да реши проблема с недостига на места в детските градини, община Велико Търново строи ново детско заведение за 120 деца в квартал „Зона В“ и довършва корпус, започнат от Министерството на отбраната за детска градина за още близо 100 деца, в централната градска част. 

За изграждане на втора детска градина за 120 деца в квартал „Картала“ единствената възможност е това да стане на терен от близо 30 декара изоставено държавно пасище, което е част от активите на бившето Сержантско училище във Велико Търново.

На предстоящата сесия на Общинския съвет се очаква да бъде дадена „зелена светлина“ за започване на процедурите за прехвърляне собствеността на имота от държавата към общината. 

Изграждането на детската градина е разчетено за 2,9 милиона лева, за които се кандидатства пред Министерството на образованието.