Първи ръст на вноса от годинаПрез февруари е стигнал 5,4 млрд. лв.

През февруари за първи път от една година насам има увеличение на вноса в България. Той е нараснал с 2,6% спрямо година назад и възлиза на 5,4 млрд. лв.Вносът, чието увеличение косвено сочи известно оживление в потреблението в страната, спадаше през цялата минала година, като най-големият спад – близо 30%, беше през април и май. Сегашният ръст обаче говори и за икономическо оживление, тъй като сред стоките, които бележат най-голям ръст във вноса – от 741 през миналия февруари на 801 млн. лв. сега, са машините и оборудването.

През февруари има и оживление в износа – ръстът на годишна база е 2,8%, като става въпрос за 4,8 млрд. лв. общо към страните от ЕС и към трети страни. Ръст на износа, и то по-голям, обаче имаше и през декември, последван от спад за януари.

Увеличение има при износа главно на суровини, но и на машини и на оборудване, като износът на храни, алкохол и тютюневи изделия продължава да бележи спад.

Извън ЕС главните страни, към които е отправен българският износ, са Турция и Китай. От същите държави плюс Русия е и най-големият внос у нас, като за Руската федерация той се състои изключително само от енергийни продукти и суровини, при вноса на които има малко над 28% спад през февруари.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.