Президентът ще свика Народното събрание съгласно предвидения в Конституцията срок