И зцяло по електронен път ще става кандидатстването и записването в първи клас в София от тази година.

Това стана известно на пресконференция в Столична община. 168 общински училища в столицата ще предлагат записване в първи клас за над 12 000 първокласници.

„Системата за електронно класиране и прием на учениците в първи клас е надграждане на системата за записване в детските градини. Критериите за прием остават непроменени“, подчерта Тодор Чобанов, зам.-кмет по образование и култура.

Всички критерии ще се проверяват служебно, по електронен път, което ще облекчи значително родителите от административната тежест. Единственият документ, който засега няма да се проверява служебно, е съдебно удостоверение за осиновено дете.

Родителите, които имат профил в системата за яслите и детските градини, ще могат да използват профила си и за кандидатстването в първи клас.

Новата система ще е видима от 29 март. Предварителният график на кампанията предвижда до 19 април да се генерират свободните места в 168-те общински училища в София.

От 19 април до 28 май ще е регистрирането на кандидатите. След 28 май ще се пристъпи към подготовка на първото класиране, което ще бъде обявено на 4 юни.

След това ще има регулярни следващи класирания. Предстои този график да бъде гласуван от общинския съвет.

„За родителите, които не могат да кандидатстват дигитално, във всички училища е създадена организация на място да попълнят регистъра. Ще положим усилие да издирим децата, които предстои да са първи клас, но не са записани в системата“, посочи Тодор Чобанов.

Родители на бунт срещу онлайн обучението

Кои ученици могат да се върнат в училище (заповед)

Страшно: „международна епидемия” от детски стрес

Родители настояват за присъствено обучение на учениците от 5 до 12 клас