2021-а тръгна със спад на износа към ЕС и трети страниСъс спад от 6% на износа на България започна 2021 г. През първия месец на годината общият износ за ЕС и трети страни е бил на стойност 4,685 млрд. лв., което е с 6,1 на сто по-малко на годишна база. Това показват данни на Националния статистически институт.Вносът също намалява с 6,8% и през януари е на стойност 4,942 млрд. лв. Спадът е малко по-голям в сравнение с декември, но все пак нараства спрямо ноември и септември, когато почти не е имало изменения в стойностния обем на вноса на годишна база.

Износът обаче драстично намалява през януари, имайки предвид, че през декември се наблюдаваше ръст от над 5% за година.

Съответно общото търговско салдо за първия месец на годината е отрицателно и е на стойност 256,3 млн. лв.

Износът на стоки за трети страни намалява с 22,6% и е на стойност 1,378 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 57,3% от него. Що се отнася до изнесените продукти, ръст в сравнение с януари 2020 г. е отбелязан само в сектор “Храни и живи животни” ( 12,8%). Най-голям спад се наблюдава в секторите “Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (88,1%) и “Минерални горива, масла и подобни продукти” (69%).

Относно износа за държавите от съюза разбивка за януари все още няма, но може да се изчисли, че той е бил на стойност 3,307 млрд. лв.

Вносът на стоки в България от трети страни за първия месец на годината намалява с 15% и е на стойност 1,872 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Руската федерация, Перу, Сърбия и Украйна.

Най-голямо увеличение е отчетено в секторите “Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (22,1%) и “Необработени (сурови) материали, негодни за консумация” (3,6%). Най-голям спад пък има в сектор “Минерални горива, масла и подобни продукти” (54,3%).

Сметките показват, че вносът от държавите в ЕС е бил на стойност 3,07 млрд. лв.

През цялата 2020 г. износът ни за ЕС спада с 4,1% спрямо 2019 г. и е в размер на 35,836 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70,2%.

През декември 2020 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 10,3% на годишна база, което се равнява на 2,705 млрд. лв.

Вносът на стоки у нас от съюза пък е спаднал с 9,2 на сто за миналата година. Общо той е на стойност 36,556 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

През декември 2020 г. вносът на стоки в България от държавите – членки на ЕС, се увеличава с 1,3% и е в размер на 3,184 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо за 2020 г. е на минус 719,1 млн. лв.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.