Прогноза за май: 34,44 лв. за мегаватчас цена на газа през май34,44 лв. за мегаватчас е прогнозата на „Булгаргаз“ за цената на природния газ за месец май, съобщава компанията. Тя е без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. По закон дружеството е задължено да обяви предвижданията си месец преди да внесе в КЕВР заявление колко да струва газа. Прогнозната цена на газа отразява развитието на европейските газови пазари и котировките на алтернативните на природния газ горива към 10 март. 

Окончателната цена ще бъде предложена за утвърждаване от КЕВР на 1 май,  отчитайки котировките на ценообразуващите компоненти към 30 април.Цената за март, която КЕВР определи в първия ден на месеца, е 28,64 лв. за мегаватчас. За февруари утвърдената от регулатора цена на природния газ беше 30,39 лв. за мегаватчас, което означава намаление за март с 5,76%. За април се очаква увеличение, тъй като „Булгарлгаз“ внесе на 10 март заявление за цена от 32,32 лв. 

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.