От 11 май през Гърция ще можем да купуваме ток от ЕС за ден напред

От 11 май през Гърция ще можем да купуваме ток за ден напред, става ясно от съобщение в сайта на Българска независима енергийна борса (БНЕБ). Очакваното разширяване на единния европейски пазар „Ден напред“ е насрочено за 11 май 2021 г. (с първи ден на доставка 12 май) при положително потвърждение след приключване на всички тестове и съответните одобрения от българския и гръцкия регулатори, се посочва още в съобщението.

Най-значимото обединение в сектора на енергетиката на ЕС се очаква да бъде напълно завършено до края на годината с връзката на 4MMC границите (Чехия, Унгария, Румъния и Словакия) с MRC чрез проекта за междинно свързване Interim Coupling и непосредствено след това, чрез свързването на България през общата ни граница с Румъния. Това е казал Константин Константинов, изпълнителен директор на , цитиран в сайта на борсата.

Обединението на пазара между България и Гърция започва като част от проекта IBWT с официалното решение от 1 март 2020 г. Всички участващи страни са спазили взаимно договорения план и са завършили успешно цялата подготовка за тестване, което ще се проведе между 16 март и 30 април. Фазата на тестване ще включва и българските участници на пазар „Ден напред“ в края на април, за които ще има допълнителна комуникация, допълват от БНЕБ.

БНЕБ и Електроенергийният системен оператор (ЕСО) вече работят, макар и в изолиран режим, но в пълно съответствие с MRC процедурите и с използване на активите за ценово свързване на региони Price Coupling of Regions (PCR) от януари 2016 г. За БНЕБ, ЕСО, местните производители, потребители и търговци, този проект е възможност за присъединяване към единния пазар на ЕС в рамките на „Ден напред“ и начин да се възползват от предимствата, които интеграцията на пазарите на електроенергия в ЕС цели и предлага като модел, добавят от БНЕБ.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.