Радев: „Три морета“ е инструмент за сближаване на Източна и Западна Европа

Президентът Румен Радев разговаря с изпълняващия длъжността ръководител на Представителството на Европейската комисия у нас Цветан Кюланов.

На срещата държавният глава посочил, че инициативата „Три морета“, на която страната ни е домакин тази година, е инструмент за ускореното икономическо и социално сближаване между Източна и Западна Европа, а активната ангажираност на Европейската комисия ще допринесе за постигане на тази цел.

„Интересът към инициативата е изключително голям. Потенциалът е огромен и в политическо, и най-вече в икономическо измерение“, каза Румен Радев.

„Голямата цел на инициативата и основен приоритет е всички тези проекти да стават в хармония с всички важни стратегии и програми за развитие на Европейския съюз и постигане на тематична неутралност, и „зелената сделка“, и повишаване ролята на Европейския съюз като цяло в глобалното икономическо, политическо и социално пространство“, продължи президентът.

Европейската комисия е сред стратегическите партньори на регионалната инициатива, заедно със САЩ и Германия.