Газовата борса станала регионална, още една иска лицензКомисията за енергийно и водно регулиране ще вземе решение на 25 март

“Газов хъб Балкан“, борсата, чийто собственик е държавната компания “Булгартрансгаз”, вече е станала регионална. Това заяви директорът й Кирил Равначки по време на открито отлайн заседание за обсъждане на заявлението за 35-годишен лиценз.Днес енергийният регулатор обсъжда със заинтересованите страни още един лиценз за газова борса – този на “Българска енергийна търговска платформа”, който също е за 35 г.

Шефът на “Газов хъб Балкан” поясни, че търговците на борсата са около 40, през януари и февруари към нея се присъединили още трима. 60% от тях са местни компании, 40 на сто са европейски с дългогодишен опит в търговията. И това му даде повод да заяви, че от времето на подаване на документите за лиценз, 22 юли 2020 г., нещата са се променили и намерението, което е заявила тогава компанията, да стане регионален пазар, вече е осъществено.

Задачата, по която работи борсата, е избор на клирингова къща или банка, които да гарантират сделките на платформата за всички сегменти. Според дружеството включването на клирингови услуги ще повиши  сигурността и ликвидността на пазара, ще внесе допълнителна прозрачност в търговията на природен газ на едро.

Освен сделки с краткосрочни стандартизирани продукти на платформата за търговия с газ, дружеството е осигурило възможност да се сключват и сделки с дългосрочни продукти със срок на доставка по-малък или равен на една година, както и продукти със срок на доставка до 5 години напред.

В доклада на експертите на енергийния регулатор се съобщава още, че на платформата за търговия са изтъргувани следните количества природен газ: по програмата за освобождаване на газа – 551 416 мегаватчаса, на краткосрочния сегмент – 97 645 мегаватчаса и на дългосрочния – 1 672 281 мегаватчаса.

По време на заседанието обаче Равначки заяви, че това са данни към 20 юли миналата година, към днешна дата търговията на краткосрочния сегмент се е утроила, а на дългосрочния – се е удвоила.
На второто открито заседание бе разгледано заявлението на издаване на лиценз на частната борса – “Българска енергийна търговска платформа”. Както “24 часа” вече писа, дружеството е с капитал 50 000 лв., сред тримата му собственици е Искър Искров, който е съсобственик на “Агрополихим”, той държи 400 акции в газовата борса. Съдружници са му Георги Цветанов Найденов, с 350 акции, както и адвокатско дружество “Киров и Братулева”, което притежава 250 акции.

Търговци на газ казват, че това е една от няколкото инициативи за създаване на газова борса – като се започне от идеята газ да се търгува на стоковата борса. Припомнят, че Георги Цветанов Найденов е един от инициаторите за това, и че е бил в Русенската стокова борса, както и в Софийската стокова борса. Найденов е собственик и на дружеството “Българска газова борса”, чрез която е разработвана една от концепциите за частна търговия. Коментира се още, че явно новото дружество, което иска лиценз е стъпило на разработките на експерта Нейденов, а подкрепата е на “Агрополихим”.

На “Българска енергийна търговска платформа” ще има сегмент за търговия на краткосрочни (спот) продукти и сегмент дългосрочни продукти. Краткосрочни продукти с доставка на виртуална търговска точка да: “следващ час”, “в рамките на деня”; “ден напред”.
Сегментът за дългосрочни продукти осигурява възможност за сключване на сделки за продукти със срок на доставка повече от седем последователни газови дни, включително, но не само седмични, месечни, тримесечни, шестмесечни и годишни. Търговията с дългосрочни продукти ще започне, когато бъдат осигурени съответните за това условия“, пише в доклада на КЕВР.

За периода 2021 – 2025 г. “Българска енергийна търговска платформа” е планирала разходи за 7,328 млн. лв. А заключението на експертите на КЕВР в доклада са, че “Българска енергийна търговска платформа” притежава финансови възможности за осъществяване на дейността “организиране на борсов пазар на природен газ”. 

По време на заседанието Маргарита Найденова, представител на частната борса, поясни, че ще се търгува в рамките на държавата.
Комисията за енергийно и водно регулиране ще се произнесе за двата лиценза, които са за 35 г., на 25 март на закрито заседание.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.