Перспективите за сътрудничеството между Китай и ЕС в областта на възобновяемите източници на енергия са големи„Насърчаването на зеленото развитие и хармоничното съжителство между човека и природата“ е едно от важните съдържания на доклад за работата на правителството, представен от премиера Ли Къцян на четвъртата годишна сесия на 13-ото Общокитайско събрание на народните представители (ОСНП), съобщава Радио Китай.Шарлот дьо Лоржерил, експерт във френската консултантска компания SIA Partners, заяви, че за да се постигнат целите за намаляване на въглеродните емисии от Парижкото споразумение до 2030 г., размерът на инвестициите трябва да бъде 15 пъти повече от настоящия. В края на миналата година приключиха преговорите за инвестиционно споразумение между Китай и ЕС. В този контекст перспективите за сътрудничеството в областта на възобновяемите източници на енергия между двете страни са големи. Според Лоржерил сред благоприятните фактори за това са, че Китай разполага с богат теоретичен и практически опит, ниски производствени разходи, както и технологични иновации и финансова подкрепа. Тя каза също, че приключването на преговорите за инвестиционно споразумение между Китай и ЕС в определените срокове предоставя на Пекин и Брюксел възможности за постигане на взаимна изгода и печеливши резултати, особено в областта на нисковъглеродния транспорт. Китай се превръща във важен участник на европейския пазар за нови енергийни превозни средства. Седрик Филибъртрт, експерт по климата във Френския институт за международни отношения, посочи, че както ЕС, така и Китай разполагат с модерни технологии в енергийния сектор. С подкрепата на високите технологии, настоящите производствени разходи за зелена енергия вече са по-ниски от тези с въглища, посочи той.

В края на 2020 г. Китай и ЕС се ангажираха да постигнат въглероден неутралитет съответно през 2060 и 2050 г. В момента изменението на климата е най-важният глобален проблем, а сътрудничеството в областта на възобновяемите енергийни източници е акцент в сътрудничеството между двете страни.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.