Изненадващ спад на индустриалното производството в Германия през януари

Индустриалното и промишлено производство в Германия отбеляза изненадващ спад през януари 20201 г., показват данните немската федерална статистика Destatis. Това е сигнал за слабо начало на новата година за производствения сектор на водещата европейска икономика.

Общото индустриално производство, включващо промишленото и енергийното производство, както и строителството, се сви през януари с цели 2,5% спрямо декември 2020 г., когато нарасна с 1,9% (силна възходяща ревизия от предишна оценка за нулев растеж), докато очакванията на икономисти и анализатори бяха за слабо повишение с 0,2 на сто.

Министерството на икономика обаче посочи, че сумарните данни за декември и януари показват нарастване на производството с 1,4 на сто.

Спрямо януари 2020 г. индустриалното производство в Германия се понижи с 3,9% след спад с 1,0% през декември.

Спрямо февруари 2020 година – точно месец преди началото на коронавирусната пандемия в Германия – индустриалното производство се понижава с 4,2%, показват данните на Destatis, което е знак, че индустриалният сектор в страната все още не се е възстановил напълно до предпандемичните си нива.

Промишленото производство (изключвайки енергийния сектор и строителството от общото индустриално производство) се сви през януари с 0,5% най-вече в резултат на понижение с 0,8% при средствата за производство и с 0,7% при производството на потребителски стоки.

В същото време строителното производство спадна с цели 12,2% с оглед на студеното зимно време, докато енергийното производство се повиши с 0,6 на сто.

„Въпреки предприетите мерки за ограничаване на пандемията, промишленото производство отчете само малък спад през януари, който се дължеше главно на недостиг на полупроводникови материали за автомобилната индустрия“, отбеляза Министерството на икономиката и добави, че производството на машини и оборудване е отчело забележимо увеличение.

„Бъдещите перспективи за индустриалния сектор засега остават неутрални“, заяви министерството, посочвайки, че силното външно търсене се компенсира от слабото вътрешно търсене, което е свито заради рестриктивните мерки за ограничаване на коронавирусната пандемия.

Графики на индекс на индустриалното производство (в синьо) и на строителството (в червено)