За хубави пътища трябват много пари и винаги някой ще плаща

За да има хубави пътища, трябват пари. При това немалко – първо за построяването им, а след това за поддръжка и ремонт. А справедливият начин да се събират достатъчно пари,е тези, които ползват шосетата, да плащат такса за тях. Така е по цял свят и България не прави изключение.

Ето защо е повече от резонно, ако даден път е безплатен, някой трябва да се погрижи за поддръжката, което е задължение на стопанина на шосето. И ако е кмет, трябва да предвиди пари в общинския бюджет за поддръжка, щом ще иска да не се плаща винетка. Няма съмнение, че има и парадоксални ситуации, при които се оказва, че хората трябва да платят такса, за да отидат на работа в рамките на едно и също населено място. Ето в това е ролята на кметовете – да се огледат какви пътища минават през общината им, за да няма занапред парадокси и шосейни нелепици. Сега вече и законът им го позволява.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.