Общините по поречието на р. Осъм със споразумение за партньорство

Общините по поречието на река Осъм ще подпишат споразумение за партньорство за разработване на съвместни проекти. Инициативата е на кмета на Ловеч Корнелия Маринова и вече е обсъдена между кметовете и експерти от тези общини.

Проектът на споразумението предвижда да се изгради ефективно партньорство между местните власти, представителите на бизнеса и гражданското общество за интегрирано регионално развитие на територията, през която преминава река Осъм и притоците ѝ.

Целта на партньорството е реализиране на интегрирани териториални инвестиции, засилен междусекторен диалог между различните заинтересовани страни и интегриран подход за развитие на териториално ниво.

След конкретизиране на  детайлите, проектът за партньорство ще бъде внесено за одобрение от общинските съвети на общините по поречието на Осъм.