След колко време покритите с COVID-19 повърхности стават безопасни

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.