Ще компенсират родителите на деца, неприети в детските градини