България е похарчила 11,4 млрд. лв. от европарите, остават 13,9 млрд. за 2 г.Подадените проекти надхвърлят с 1 млрд. лв.бюджета на всички програми

9,6 млрд. лв. са реално разплатените пари към 3 март по еврофондовете, които осъществяват кохезионната политика на ЕК, при бюджет от 18,26 млрд. лв.

Това показва справка за сключените договори и разплатените суми по европрограми. Усвояването на евросредствата от Кохезионния фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд е 52,35%.

Друга справка в сайта на ИСУН (Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020) за всички оперативни програми и европейски източници на финансиране показва, че има проекти, които надхвърлят с 1 млрд. лв. общия бюджет по всички програми, който е 25,29 млрд. лв.

Разплатени са 11,41 млрд., което е 45,15% от общата сума за периода 2014-2020 г.

Тъй като периодът за окончателно усвояване на евросредствата е 2023 г., то страната ни има да похарчи още 13,9 млрд. в следващите две години.

С най-висок процент – 62,13, е програмата “Развитие на човешките ресурси”. След нея е ОП “Регионално развитие” с разплатени 58,75%, или 1,89 млрд. лв. вече са при бизнеса, който е изпълнявал проектите. Те са най-вече на общините и са с фокус да ги направят по-привлекателно място за живеене.

Пак при строителите са отишли и реално разплатените 52,18% от бюджета на ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура”, които са 1,8 млрд. лв.

52,14% от европарите в оперативната програма “Иновации и конкурентоспособност” са при бизнеса, като сума това са 1,68 млрд. лв. Договорени са над 90% от бюджета, което е 3,23 млрд. лв.

По-назад е програма “Околна среда”, при нея разплатените суми са 1,3 млрд. лв., което е 38,77%. Затова пък при нея има наддоговаряне на парите на 113,33%, което прави 3,84 млрд. – с 400 млн. над отпуснатия бюджет.

Усвояването на парите за сближаване стана повод България да бъде отличена от ЕК. Заедно с Швеция, Гърция, Кипър, Финландия, Португалия и Нидерландия страната ни е сред най-добре представилите се с направените инвестиции по кохезионната политика на ЕС. Средно за ЕС усвояването на европейското финансиране е 52 на сто.

От данните на ЕК се вижда, че основната част от инвестициите, направени чрез политиката на ЕС по сближаване, са насочени към защитата на околната среда, подобряване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия, за транспорт и енергийни инфраструктурни проекти.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.