Екоминистърът видя в „Асарел-Медет“ вложения за 75 млн. лева, направени през 2020 г.Изключително съм впечатлен от размера на екологичните инвестиции и грижите, които се полагат за здравето на хората, коментира Емил Димитров

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров посети „Асарел-Медет“АД заедно със заместник-министрите Славея Стоянова и Илияна Тодорова. Те бяха посрещнати от председателя на Надзорния съвет на компанията Димитър Цоцорков и изпълнителния директор инж. Делчо Николов. Двамата представиха историята, производството и резултатите на дружеството. Министърът видя автоматизацията на процесите в рудника и обогатителната фабрика, където работят минни технологии от последно поколение. Той разгледа производството на медни катоди и се запозна с инвестициите в екологични проекти, рекултивация и пречиствателни съоръжения.Димитър Цоцорков разказа повече за приноса на компанията за развитието на община Панагюрище, като посочи дарението за залата трезор на Панагюрското златно съкровище и изработените две златни копия на тракийския шедьовър, изградената спортна зала „Арена Асарел“ и МБАЛ „Уни Хоспитал“, заради която Панагюрище посрещна пандемията на трето място в страната по брой лекари на глава от населението.

Инж. Делчо Николов посочи, че „Асарел-Медет“АД запазва стабилността и темповете си на развитие. През кризисната за целия свят 2020 г. компанията инвестира над 75 милиона лева в модернизация на производството, опазване на околната среда, безопасни условия на труд, енергийна ефективност и обучение на кадрите.

По програмите за дългосрочно устойчиво развитие са вложени общо 1,4 млрд. лв., а само фирмените екологични проекти са за 82 милиона лева след приватизацията. Още през 2000 г. е въведена в експлоатация първата за българския рудодобив Циклично-поточна технология за транспорт на откривка, в която са инвестирани 61 млн. лв. През годините тази технология се надгражда и развива, като в двата нови проекта за превоз на руда и откривка са инвестирани още 120 млн. лева. Благодарение на това има намаление на изгорените газове от рудничните автомобили с 40% и много по-висока производствена ефективност, която помага за устойчивостта на компанията при срив на цените на металите. Заради модернизацията на флотационните процеси пък е постигнато 15% по-ниско потребление на електроенергия, съобщи изпълнителният директор инж. Николов.

„Изключително съм впечатлен от размера на екологичните инвестиции, грижите, които се полагат за опазване на околната среда и здравето на хората. Пожелавам още много успехи на целия екип“, написа министър Емил Димитров в книгата за посетители на фирмената експозиция. Той получи за спомен панагюрско черешово топче.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.