"Фич" повиши перспективата на кредитния рейтинг на БЕХРейтинговата агенция „Фич“ повиши перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг в чужда и местна валута на БЕХ от стабилна на позитивна, запазвайки рейтинга на ниво „BB“, съобщиха от Министерството на енергетиката. Промяната е следствие от скорошната ревизия на перспективата на кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна. Рейтингът на емисиите необезпечени облигации на холдинга остава непроменен – на ниво „ВВ-„.

Кредитният рейтинг на БЕХ представлява самостоятелен кредитен профил на компанията от „b+“, повдигнат с две стъпки до ниво „ВВ“, отразявайки силните връзки със собственика на капитала на компанията – българската държава.Българският енергиен холдинг има експозиция към въглеродно интензивни дейности чрез своята ТЕЦ, използваща лигнитни въглища, отчитат от рейтинговата агенция. Все пак, общият производствен микс на групата е диверсифициран, като по-голямата част от производството е от атомна енергия и водни източници. Така от „Фич“ считат, че проблемите, свързани с екологичното, социалното и корпоративното управление са неутрални по отношение на кредита или имат само минимално въздействие върху него.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.