Това са номерата на партиите в бюлетините за изборите