Всяко поколение е различно и невинаги може да приеме новото. Едните не разбират другите и така се създава една вихрушка от недоволство.

Решихме да видим какво различава днешното поколение от старото. Споделяме с вас резултатите.