„Ние сме музиканти“ стана финалист в конкурса на FEDORA

Проектът на Старозагорската опера „Ние сме музиканти“ – за създаване на първия в България интерактивен сензорен спектакъл за деца и младежи със специални образователни потребности, е класиран във финалния кръг на конкурса на европейската платформа FEDORA.

FEDORA /Европейски  кръг на оперните и балетни филантропи/ е асоциация, състояща се от филантропи от цяла Европа, споделящи една и съща визия за високи постижения и подкрепящи иновации в оперното и балетното изкуство. Състезанието за образователни проекти започна през декември 2019 година. В първия кръг се състезаваха 15 проекта, във втория – 10, във финалния са класирани 3.

„Ние сме музиканти“ има за цел да поощри социалното приобщаване на млади хора със специални образователни потребности чрез музика, танц и опера. Той ще предложи работни семинари по музика и танц на смесена група от младежи със специални потребности /аутистичен спектър, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, синдром на Даун, със сетивни и комуникативни проблеми/ и други техни връстници. Общите дейности ще доведат до резултата от съвместно преживяване в интерактивно оперно представление, с професионални музиканти, танцьори, певци, подкрепени от състав от деятели в образованието.В този първи български проект, изпълнен от оперни и социални институции, Старозагорската опера ще работи в сътрудничество със Старозагорския клон на Националната асоциация на ресурсните учители и Старозагорския международен младежки център за работа с младежи в риск.

Финалът на конкурса стартира на 1 април със специално представяне на всяка от трите  оперни компании на страницата на платформата FEDORA. За всеки от финалистите ще бъде открита специална дарителска сметка, която ще бъде активна до 4 юни, a постъпилите средства ще бъдат използвани за реализиране на проектните им идеи. Освен събраните дарения, победителят сред финалистите ще получи и грант на стойност 50 000 евро за разгръщането на своята идея.

Старозагорската опера ще се състезава с белгийската компания „Platform K“ и италианската „Compagnia Teatrale L’Albero“. Техните идеи бяха предпочетени пред концепциите на Виенската държавна опера, Кралската шведска опера, Датската национална опера, операта в Монпелие, оксфордската Garsington Opera, ирландската Wexford Festival Opera и немската Academia Ars Augusta. Още информация за тримата финалисти вижте тук.