Ще има ли нова община Обзор

Местен референдум за отделянето на град Обзор и още 6 селища от община Несебър се провежда днес. 2 114 са жителите, които имат право да гласуват по постоянен и настоящ адрес. Те ще отговарят на въпроса: „Подкрепяте ли предложението за обособяване на нова община с център гр. Обзор“.

Инициативата за обособяването на нова община обхваща град Обзор и селата Баня, Емона, Приселци, Паницово, Раковсково и Козница. Те се намират северно от Стара планина и на повече от 40 км от общинския център Несебър.

Гласуването на референдума преминава при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Председателят на Общинската избирателна комисия Силвия Димитрова обясни:

„Предвидени са дезинфектанти, ръкавици, прегради, защитни маски. Препоръчителна мярка към избирателите е да си носят собствени химикали“.

3 000 бюлетини са отпечатани за референдума, разкрити са 9 секции, като три от тях са в Обзор, а останалите – в малките селища.

Предложението, предмет на референдума, ще бъде прието, ако в него са участвали не по-малко от 40 процента от имащите избирателни права и ако с „да“ са отговорили повече от половината от участвалите в допитването.

При положителен вот, областният управител, в двуседмичен срок, трябва да внесе доклад в Министерския съвет.