Нов сертификат за придвижване на служителите от понеделник в Гърция

Платформата ERGANI отвори за новия сертификат за движение, който работници и свободни предприемачи трябва да имат от понеделник.

От понеделник 1/3/2021, работодателите трябва да предоставят на своите служители нови сертификати за движение, които ще бъдат валидни до понеделник 8/3/2021.

Тези сертификати вече могат да бъдат издадени от ERGANI. Издават се по електронен път от платформата на Министерството на труда и социалните въпроси, както и от уебсайта forma.gov.gr.

От вторник 9/3/2021 компаниите са длъжни да издадат отново сертификати за движение, които ще бъдат валидни до 14 дни.

Тези, които не притежават такъв сертификат за движение, могат да се движат само чрез използването на 6-те специални категории, които позволяват изключителното придвижване на гражданите чрез изпращане на SMS на 13033.

С формуляр чрез ERGANI или от уебсайта forma.gov.gr могат да се придвижват и самостоятелно заетите лица без работодател, самонаетите и предприемачите.

Автентичността на документа се удостоверява с номера на протокола върху него.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.