Тегленето от банкомат поскъпна с 31% за годинаТегленето на пари от банкомат, когато ползваме машина на банката издател на картата, е поскъпнало с 31% за последната година. Това става ясно от публикуваната в петък справка на БНБ за средния размер на таксите на търговските банки.Данните са към 31 декември 2020 г. Според тях при теглене на пари от банкомат средната такса е 25 ст. Точно една година по-рано средният размер е бил 19 ст.

Когато теглим пари от банкомат на друга банка, преди година средната такса е била 98 ст., а сега е вече 1,15 лв., т.е. увеличението е 17%.

Това е средният размер на таксите според отчетите на самите банки. В някои трезори те може да са по-ниски, а може и да са по-високи.

Тегленето на пари от каса в клон на банката е значително по-скъпо, показва справката. Преди една година това е струвало средно 2,26 лв. плюс 0,27% от стойността на изтеглената сума, докато според новата справка на БНБ сега е вече 2,81 лв. плюс 0,41% от стойността.

Има увеличение и на средните месечни такси за обслужване на разплащателни сметки. Сега тази такса е 2,97 лв., а ако към сметката има и издадена карта, е 2,44 лв. Преди година двете такси са били съответно 2,39 и 2,23 лв.

Внасянето на пари по разплащателна сметка в офис на банката преди една година е било таксувано от трезорите само когато сумата е над 3652 лв., докато според новата справка безплатно сега е за суми средно под 3552 лв.

А откриването на сметка е поскъпнало от средно 1,94 на средно 2,25 лв.

Единственото намаление в средната такса е за закриване на разплащателна сметка в офис, открита до шест месеца преди това. Тя е 2,58 лева – с 42 стотинки по-малко.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.