Електронна система ще контролира храненето в студентските столове

Промени в нормативната уредба предвиждат да се въведе електронна система за контрол на храненето в студентските столове. Целта е повече надзор върху разходите от субсидията, която държавата отпуска за храненето на студентите.

Създаването на базата данни е допълнителен модул към системата за заетост на студентските общежития. Очаква се чрез информационната система да се контролира в реално време дали храненето в студентските столове се извършва правомерно, а при нарушения да се вземат бързи мерки.

Отпада възможността студенти в редовна форма на обучение, които отговарят на условията за общежитие, но не са настанени заради липса на места, да получават месечна парична помощ за наем на квартира.

Право на общежитие имат всички студенти, докторанти и специализанти независимо от формата на обучение.