Бизнесът оптимист, но очаква цените да се качватПрез февруари бизнесклиматът в страната продължава да се подобрява и показателят се покачва, макар и не толкова силно, колкото през януари. Този процес обаче върви паралелно с друг – все повече мениджъри у нас имат очаквания за повишение на цените, ако не през следващите три месеца, то поне по-късно през годината, показват данните на НСИ от анкетите сред мениджъри от промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите.Общият показател на бизнесклимата през февруари се покачва с 1,8 пункта, което идва най-вече по линия на строителството и услугите, докато в промишлеността и търговията на дребно показателят остава почти на равнището си от предния месец.

Тогава – през януари, показателят се беше вдигнал с 6,9 пункта.

В строителството нарастването е с 3,6 пункта, което се получава от това, че предприемачите имат подобрени очаквания за следващите 6 месеца, когато се очаква строителната активност да се увеличи. Прогнозират също така наемане на повече персонал.

В същото време в строителството шефовете на фирмите имат очаквания за известно увеличение на цените, което обаче според тях няма да се случи в следващите три месеца, а малко по-късно.

Прогнози за леко увеличение на цените имат и мениджърите в промишлеността, но преобладаващата част от тях също смятат, че това няма да се случи веднага в рамките на следващите три месеца, а малко по-късно. Същите очаквания имат и в търговията на дребно, където се увеличава делът на хората, които смятат, че цените ще тръгнат нагоре. Единствено в сферата на услугите подобни очаквания не се отчитат, показват данните на НСИ.

Тези очаквания са съзвучни с последните ревизии на прогнозите на редица институции. Наскоро Европейската комисия например ревизира в посока нагоре очакванията за инфлацията в България от 1,6 на 1,7% за 2021 г. и на 1,8% за 2022 г. Това става на фона на повишение на прогнозите за реалния растеж на икономиката у нас, които вече гласят 2,7% ръст на БВП за 2021 г. и 4,9% за 2022 г., със забележката, че реалните данни ще зависят от хода на ваксинирането.

Според анкетите на НСИ най-важният фактор, който създава опасения сред мениджърите, е икономическата несигурност, свързана най-вече с пандемията и ограничителните мерки. Единствено за строителите тя вече не е толкова силен негативен фактор, какъвто е била през януари, докато в промишлеността, търговията и услугите опасенията, свързани с общата икономическа обстановка, се увеличават през февруари в сравнение с януари.

Недостатъчното търсене в страната и в чужбина е на второ място сред негативните фактори, които влошават бизнесклимата. В същото време обаче се увеличава, макар да е все още много малък, делът на мениджърите, които заявяват, че нямат затруднения.

Само в строителството се връща в дневния ред затруднение, за което в разгара на пандемията строителите не се сещаха – недостиг на квалифицирана работна ръка. Вече близо 40 процента от анкетираните предприемачи се оплакват от този недостиг, докато месец по-рано това е правело впечатление само на 20 процента от тях.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.