Д а бъде създадена съвместна работна група между България и Сърбия, която на оперативно равнище да ускори изграждането на междусистемната газова връзка между двете държави.

За това са се договориха министърът на енергетиката на България Теменужка Петкова и зам. министър-председателят и министър на минното дело и енергетиката на Сърбия Зорана Михайлович, съобщиха от енергийното ведомство.

Зорана Михайлович бе на еднодневно посещение в България по покана на министър Петкова, допълват от Министерството на енергетиката.

Двете са посетили бъдещата точка на свързване и мястото, където ще бъде изградена газоизмервателна станция на интерконектора в района на Калотина, придружавани от изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов.

В рамките на посещението си в България Зорана Михайлович се е срещнала и с министър-председателя Бойко Борисов.

„Изграждането на интерконектора със Сърбия е приоритет в управленската програма на правителството в сектора Енергетика“, е казала министър Петкова.

Тя е изтъкнала ролята на междусистемната връзка за сигурността на газовите доставки на конкурентни цени в целия регион.

Неслучайно проектът е от общ интерес за ЕС, е добавила министър Петкова.

Тя е припомнила, че за неговата реализация е осигурено финансиране в размер на 27 млн. евро по Механизма за свързване на Европа и 2.7 млн. евро по Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов е припомнил, че в момента е в ход процедурата за избор на изпълнител на строителните дейности, в рамките на която на 22 февруари са отворени офертите на кандидатстващите компании.

„Единадесет кандидати са допуснати в конкурса, сред тях има международни компании. Очакваме строителните дейности да започнат през месец май“, е посочил Малинов.

По думите му, реализацията на проекта ще осигури възможност на Сърбия да получава газ и от терминала край Александруполис, където нашите западни съседи също са заявили капацитет.

Зорана Михайлович е информирала, че през следващата седмица предстои да бъде обявена тръжна процедура за избор на строител на газопровода на сръбска територия.

Участниците в срещата са се съгласили, че трите проекта – междусистемните връзки с Гърция и Сърбия и терминалът за втечнен природен газ край Александруполис се изграждат в синергия и са от полза за целия регион.

Линейната част на междусистемната връзка България-Сърбия е с дължина около 62 км на българска територия и 108 км – на сръбска. За пълната реализация на обекта се предвижда изграждането на две автоматични газорегулиращи станции, една газоизмервателна станция – Калотина, както и две газопроводни отклонения за гр. Сливница и гр. Драгоман.

След изграждането й, газовата връзка ще бъде с пропускателна способност 1,8 млрд. м3/г., с възможност и за реверсивен поток.

Очаква се тя да бъде завършена до май 2022 г., се посочва в съобщението.