Статистиката: Подобрение в строителството и услугите през февруариПрез февруари общият показател на бизнес климата нараства с 1.8 пункта в сравнение с предходния месец, съобщи Националният статистически институт. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството и сектора на услугите, докато в промишлеността и търговията на дребно показателят остава приблизително на равнището си от януари.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ остава приблизително на нивото си от предходния месец.Показателят „бизнес климат в строителството“ се увеличава с 3.6 пункта, което се дължи на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.
Бизнес климатът в търговията на дребно запазва приблизително януарското си равнище.

Съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се покачва с 5.3 пункта в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.